Recent Graduates

Building America’s Capacity for Creativity and Innovation.
Hertz Fellow: Paul Abel
Paul Abel
Hertz Fellow: Gleb Akselrod
Gleb Akselrod
Hertz Fellow: Dario Amodei
Dario Amodei
Hertz Fellow: Dmitriy Aronov
Dmitriy Aronov
Hertz Fellow: Anna Bershteyn
Anna Bershteyn
Hertz Fellow: Brett Bethke
Brett Bethke
Hertz Fellow: David Breslow
David Breslow
Hertz Fellow: Michael Busch
Michael Busch
Hertz Fellow: Brian Camley
Brian Camley
Hertz Fellow: Nicholas Cizek
Nicholas Cizek
Hertz Fellow: Richard Darst
Richard Darst
Hertz Fellow: Alan T. Deckelbaum
Alan T. Deckelbaum
Hertz Fellow: Brandon DeKosky
Brandon DeKosky
Hertz Fellow: Kenneth Franko
Kenneth Franko
Hertz Fellow: Elizaveta Freinkman
Elizaveta Freinkman
Hertz Fellow: Todd Gingrich
Todd Gingrich
Hertz Fellow: Darcy D. Wanger Grinolds
Darcy D. Wanger Grinolds
Hertz Fellow: Alex N. Hegyi
Alex N. Hegyi
Hertz Fellow: M. David Henry
M. David Henry
Hertz Fellow: S. Davis Herring
S. Davis Herring
Hertz Fellow: Eric Hoke
Eric Hoke
Hertz Fellow: Vincent Holmberg
Vincent Holmberg
Hertz Fellow: David Horning
David Horning
Hertz Fellow: Elena Koslover
Elena Koslover
Hertz Fellow: Tianhui
Tianhui "Michael" Li
Hertz Fellow: Erez Lieberman-Aiden
Erez Lieberman-Aiden
Hertz Fellow: Po-Ling Loh
Po-Ling Loh
Hertz Fellow: Katie Maass
Katie Maass
Hertz Fellow: Max N. Mankin
Max N. Mankin
Hertz Fellow: Adam Marblestone
Adam Marblestone
Hertz Fellow: G. Edward Marti
G. Edward Marti
Hertz Fellow: Anthony Miller
Anthony Miller
Hertz Fellow: Gregory Minton
Gregory Minton
Hertz Fellow: Ankur Moitra
Ankur Moitra
Hertz Fellow: Maya Chandru Overland
Maya Chandru Overland
Hertz Fellow: Anand Oza
Anand Oza
Hertz Fellow: Tony Pan
Tony Pan
Hertz Fellow: Matthew Pelliccione
Matthew Pelliccione
Hertz Fellow: Adam Pivonka
Adam Pivonka
Hertz Fellow: Arvind Ravi
Arvind Ravi
Hertz Fellow: Joseph Rosenthal
Joseph Rosenthal
Hertz Fellow: Stephen Samouhos
Stephen Samouhos
Hertz Fellow: Peter Scherpelz
Peter Scherpelz
Hertz Fellow: Monika Schleier-Smith
Monika Schleier-Smith
Hertz Fellow: Michael Schnall-Levin
Michael Schnall-Levin
Hertz Fellow: Daniel Slichter
Daniel Slichter
Hertz Fellow: Melanie Smith
Melanie Smith
Hertz Fellow: Justin Solomon
Justin Solomon
Hertz Fellow: Valentin Spitkovsky
Valentin Spitkovsky
Hertz Fellow: Elizabeth Stephens
Elizabeth Stephens
Hertz Fellow: Thomas Teets
Thomas Teets
Hertz Fellow: Jeff Thompson
Jeff Thompson
Hertz Fellow: Floris van Breugel
Floris van Breugel
Hertz Fellow: David Van Valen
David Van Valen
Hertz Fellow: Z. Jane Wang
Z. Jane Wang
Hertz Fellow: Jeffrey K. Weber
Jeffrey K. Weber
Hertz Fellow: Zachary Wissner-Gross
Zachary Wissner-Gross
Hertz Fellow: James Wray
James Wray
Hertz Fellow: Shannon Yee
Shannon Yee
Hertz Fellow: David Zhang
David Zhang
Hertz Fellow: Yi Zhou
Yi Zhou